Exif Vivisector 1.0

Menyval

File Open: Öppna en fil, allt som inte har filändelsen .tif betraktas som jpg.

Save: Spara, filnamn sätts till urpsrungligt + _modified, t ex Mitt_Foto.jpg blir Mitt_Foto_modified.jpg

Save As: Spara som.

Add Field: Lägg till EXIF-fält. Se nedan för utförligare berskrivning av olika värden.

Delete Field: Ta bort EXIF-fält. Observera att ALLA fält med samma identitet tas bort. (Fast det ska aldrig finnas mer än ett fält med en viss identitet.)

En bilds beståndsdelar

En jpeg-bild består av ett antal block med olika information. Metadata läggs in i speciella block. EXIF-standarden använder app1-blocket för att lagra sin information. IPTC brukar läggas in i app13.

EXIF är en informationsstandard som digitalkameror brukar följa. IPTC används ofta om man vill lägga till information, t ex nyckelord, i efterhand.

IPTC

Det finns flera varianter på IPTC, Exif Vivisector kan läsa (men inte ändra) den vanligaste varianten. Det finns en nyare XML-baserad version som Exif ViviSector inte stöder.

EXIF

EXIF följer det format som anges i TIFF 6.0, men specificerar ett antal utvidgningar. EXIF delas upp i ett antal segment, BASE (eller TIFF), EXIF, GPS, INTEROPERABILITY samt THUMBNAIL. I base finns etiketter enligt TIFF 6.0, och i THUMBNAIL finns (svårt att gissa!) tumnagelinformation. De övriga segmenten är utvidgningar. Exif Vivisector väljer rätt segment enligt specifikationen, men det går att ändra det manuellt.

Varje fält består av etikett, typ, antal och data. Data lagras antingen direkt i fältet, eller om det är mer än 4 byte data som en separat dataarea.

Det finns ett antal olika typer med olika datum-storlek: ASCII, UNKNOWN, BYTE, SBYTE är en byte, SHORT, SHORT 2 byte, LONG, SLONG, REAL 4 byte, DOUBLE, RATIONAL, SRATIONAL 8 byte.

ASCII är alltid 0-terminerad (a la C), så ASCII-strängar blir en byte längre än teckenantalet.

Datainmatning

ASCII matas in som vanlig text. Om tecken utanför ASCII matas in är resultatet odefinierat.

UNKNOWN och BYTE matas in som hexadecimala värden i en lång rad, t ex 12aa betyder att 12h hamnar i byte 0 och aah i byte 1 (dvs 18 respektive 170 decimalt).

Heltalsformaten matas in ett per rad, börjar talet med 0x tolkas det hexadecimalt annars decimalt.

Rationella tal matas in som m/n, där m och n är heltal enligt ovan. Ett bråk per rad.

Flyttal används inte i EXIF och kan inte matas in i Exif Vivisector.

OBS!!! Alla datastorlekar över 4 byte MÅSTE vara jämnt delbara med 2! Exif Vivisector håller INTE reda på detta. I praktiken innebär det att ASCII-stränger måste ha ett UDDA antal tecken (det blir jämnt när avslutande 0-an läggs på) och UNKNOWN samt BYTE ett jämnt antal bytes.

Om PM

PM är ett digitalt bildarkiv baserat på Microsoft SQL Server 2000.

Programmet är gjort för miljöer med flera användare där det passar med en central gemensam server.

Läs mer här