Pressrelease 2005-03-29

Standin.se presenterar PM Pinpointer för GPS-märkning av foton

PM Pinpointer är ett program för att märka upp fotografier med GPS eller annan geografisk information.

PM Pinpointer kan användas fristående, men fungerar även ihop med Microsoft MapPoint och PM.

Man arbetar med fotografier och GPS-rutter. Programmet kan automatiskt koppla geografisk information från en rutt till ett fotografi.

Om man har MapPoint installerat ser man GPS-rutter uppritat med markeringar där fotografier tagits. Man kan även markera var ett kort är taget direkt på kartan, oberoende av GPS-information.

PM Pinpointer kan arbeta direkt mot PM:s databas, rutter, kommentarer och bilder kan hämtas därifrån.

För att till fullo utnyttja möjligheterna i PM Pinpointer krävs att Microsoft Mappoint finns installerat.

Teknik

PM Pinpointer fungerar i Windowsmiljö (2000, XP, 2003) och använder .Net-plattformen.

Tillgänglighet

PM Pinpointer utvecklas för närvarande. Ovanstående uppgifter kan komma ändras.

Vi räknar med att kunna göra våra första skarpa installationer i september 2005. Vi kommer att påbörja ett testprogram i början av maj. Hör gärna av er om ni vill vara med i testprogrammet.