Pressrelease 2005-02-01

Standin.se presenterar PM, ett digitalt bildarkiv

PM hanterar stora bildarkiv. Med en riktig databas i botten hanteras många samtidiga användare med god prestanda. PM håller reda på olika versioner av samma bild, hur varje bild utnyttjas, upphovsrätt i olika led och mycket mer.

Man kan söka i arkivet på bl a sökord, plats, färg, fotograf/upphovsman, datum, bildstorlek, arkiv.

Resultatet av komplicerade sökningar kan sparas. Ett sökuttryck kan också definiera en "aktiv mapp" som kontinuerligt uppdateras.

Man kan välja att bara lagra information om bilder i PM. PM håller i så fall reda på var varje bild är arkiverad. Naturligtvis kan man bestämma för varje bild om den ska lagras i PM eller om den ska arkiveras utanför PM.

Man kan t ex tänka sig att enbart lagra färdigredigerade bilder i PM och arkivera orginal och eventuella mellansteg på band, CD eller DVD.

Det går att exportera valda bilder, t ex för publicering på webb. Man kan i samband med export lägga på vattenmärke, ta bort/ändra exif-data och skala bilder. Ett XML-baserat manifest skapas i samband med export. PM kommer ihåg gjorda exporter.

I den första versionen finns ett internt behörighetssystem med användare, lösenord och rättigheter. En framtida version kommer att innehålla möjlighet att använda Active Directory eller LDAP.

Teknik

PM kan lagra bilder på två sätt, som ett filbaserat repository eller direkt i databasen. Den databas som används är Microsoft SQL Server 2000. Den måste köpas separat. Det går att använda gratisversionen av SQL Server 2000, Desktop Engine, men då kan inte bilderna lagras direkt i databasen, enbart filbaserat repository är tillgängligt. Dessutom kan man välja att inte lagra bilder i PM, utan enbart hantera metadata. Dessa tre metoder kan blandas godtyckligt.

PM stöder jpeg, tiff, gif och png. Stöd för raw-format är under utveckling. Om ett format inte stöds kan man ändå lagra bilden och manuellt lägga in metadata eller koppla till annan bild. T ex: Man har ett jpeg-fotografi som man redigerar i Photoshop, och får en psd-fil. I detta fall betraktas jpeg-fotografiet som orginal, och de två filerna kopplas ihop. När man söker fram jpeg-bilden ser man direkt relaterade filer, i detta fallet en psd-fil.

Konceptuellt finns tre delar, databas, server och klient. Det går att installera delarna på samma fysiska dator eller på skilda datorer. Dvs

  • databas, server och klient på samma dator
  • databas och server på samma dator
  • databas och klient på samma dator
  • server och klient på samma dator
  • server, klient och databas på tre olika datorer.

Det filbaserade repositoryt, om det används, hör till serverdelen.

Databasen måste köras på någon variant av Windows. Systemkraven för SQL Server 2000 gäller.

Serverdelen måste också köras under Windows. Om webbaserade klienter ska användas måste en applikationsserver kopplas till webbservern på serverdatorn.

Den webbaserade klienten fungerar på alla vanligt förekommande webbläsare (helt textbaserade webbläsare får det i och för sig svårt). Funktionaliteten kan variera med vad webbläsaren klarar av.

Den fristående klienten finns för Windows 2000 eller senare samt för Mac OS X 10.3 eller senare. Det går att använda klienten utan databaskoppling, nästa gång man ansluter till databasen synkroniseras datan.

Den vanligaste installationstypen blir troligen databas och server på en dator med klient på separat dator.

Kommunikation mellan klient och server sker över HTTP.

Tillgänglighet

PM utvecklas just nu under ledning av Pierre Sandboge. Ovanstående uppgifter kan komma ändras.

PM finns inte att köpa idag. Vi räknar med att kunna göra våra första skarpa installationer i juni 2005. Just nu pågår tester och vi kommer att påbörja ett betatestprogram i början av mars. Hör gärna av er om ni vill vara med i testprogrammet.

Om Pierre Sandboge

Pierre Sandboge jobbade tidigare på Volvo. Där har han bl a lett utvecklingen av klienter för reservdelsbeställning för Volvo Trucks, Volvo Penta och VCE i Nordamerika. år 2001 gick han in som delägare i Lorensbergs Communication AB och ansvarade för framtagningen av Asynja, ett patientjournal- och verksamhetsstödssystem för i första hand företagshälsovård. Asynja är idag marknadsledande inom företagshälsovårdssektorn och finns också för primärvård och skolhälsovård.

[Ändrad 2005-02-15: Förtydligad rubrik, rättade stavfel /PS]